Svanemærkede produkter

Svanemærkede kosmetiske produkter hører til blandt de mindst miljøbelastende inden for deres kategori. I kriterierne stilles blandt andet strenge krav til stoffernes nedbrydelighed, giftighed og persistens (bestandighed) i vandmiljøet. Kosmetiske produkter er i direkte kontakt med hud og hår, og derfor er indholdet af stoffer, som kan give anledning til allergi eller evt. andre skadelige effekter, enten forbudt eller begrænset til et minimum. Således må der – ud over et meget begrænset indhold af parfume – ikke tilsættes allergifremkaldende stoffer i Svanemærkede kosmetiske produkter. Produkter til dyr, babyer og børn skal dog være helt fri for parfume. Stoffer som findes på EU’s liste over mulige hormonforstyrrende stoffer, herunder parabener, må heller ikke indgå. Ud over krav til miljø og sundhed stilles også krav, som reducerer forbruget af emballage, og som sikrer produktets kvalitet. (www.ecolabel.dk)

I Ingrediens produkter er der anvendt gode, certificerede økologiske ingredienser i så stor en udstrækning som muligt, uden at det går ud over effekten og produkternes præstation. Ydermere er produkterne uden parfume, og indeholder derfor ikke nogle af de 26 kraftigt allergifremkaldende deklarationspligtige duftstoffer.